Sono Hip School

Kursy USG stawu biodrowego techniką Grafa.

Plan szkoleń pokrywa się ze sprawdzonym w praktyce schematem stopniowego wprowadzania Uczestników w metodykę badania, ćwiczenia na fantomie oraz praktyczne wykonywanie badań stawów biodrowych noworodków i niemowląt.

Metodyka kursu pokrywa się z analogicznymi szkoleniami prowadzonymi na całym świecie; jedyną różnicą  jest język polski.

Prowadzone przez nas szkolenia oparte są na sprawdzonym, spójnym programie opracowanym przez prof. Grafa i na oryginalnych materiałach przekazanych nam przez Pana Profesora.

Jako jedyni w Polsce  posiadamy fantom do nauki ultrasonografii stawu biodrowego, który jest dostępny dla  Uczestników  szkolenia przez cały okres trwania kursu. 

Kurs podstawowy (basic course).

Zobacz program

Po kursie podstawowym uczestnik jest w stanie samodzielnie wykonywać badania usg stawów biodrowych noworodków i niemowląt, posiada umiejętność klasyfikacji stawu biodrowego. Uczestnik po zakończeniu szkolenia potrafi rozpoznać błędy i zna zasady ich unikania, umie określić zasady leczenia dysplazji biodra i samodzielnie potrafi dobrać odpowiednią metodę leczenia.

Podczas kursu każdy Uczestnik otrzyma przetłumaczoną na język polski wersję podręcznika, która ułatwia zrozumienie istoty omawianych zagadnień i pozwala uporządkować przekazywaną wiedzę na temat ultrasonografii dziecięcego stawu biodrowego.

2-dniowe szkolenie obejmuje wykłady teoretyczne, ćwiczenia praktyczne na fantomie oraz ćwiczenia na noworodkach.

Kurs podstawowy ukończony w „Sono Hip School” uprawnia do uczestnictwa w kursach dla zaawansowanych na całym świecie wg zasad ogólnych.

Kurs dla zaawansowanych (refreshing course).

Zobacz programKrótkie, kilkugodzinne spotkanie dla sonografistów którzy samodzielnie wykonują badania USG stawów biodrowych techniką Grafa. Szkolenie polega na omawianiu pojawiających się w czasie pracy z sonografem wątpliwości, analizie własnych sonogramów, dyskusji z ekspertami i we własnym gronie. Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest certyfikat zaświadczający o ukończeniu kursu podstawowego ( w Polsce lub na świecie) zgodnie z zasadami ogólnymi.

Ćwiczenia praktyczne.

Zobacz program

Każdy uczestnik szkolenia może skorzystać z bezpłatnych ćwiczeń praktycznych w gabinecie lekarskim podczas pracy w warunkach rzeczywistych. Zajęcia odbywają się po indywidualnym umówieniu terminu z wykładowcami.