Sono Hip School

Program kursu Basic Course

Wykładowcy:

Prof. Dr. hab. n. med. Marek Synder
Dr n. med. Piotr Michniowski

Dzień I
13:00 – 13:10Otwarcie kursu, przywitanie uczestników.
13:10 – 13:40Rozwojowa dysplazja stawu biodrowego; dlaczego USG?
13:40 – 14:40

Anatomia ultrasonograficzna, lista kontrolna I („check-list I”).

Lista kontrolna II („check-list II).

Typy sonograficzne stawu biodrowego

14:40 – 15:10Płaszczyzny sonogramów, błędy z pochylenia głowicy, typowe pomyłki diagnostyczne.
15:10 – 15:30 Przerwa
15:30 – 16:15

Niestabilność, zjawisko „elastic whipping”.

Wyjątki.

Opis sonogramu,

Technika pomiarów.

16:15 – 17.30

Praktyczne pomiary sonogramów – ćw. w grupach.

Technika wykonywania badania USG (film Grafa + ćwiczenia na fantomach na

2 stanowiskach).

19:00 – 21:00Wspólna kolacja.
Dzień II
09:00 – 10:00Leczenie dysplazji stawu biodrowego w zależności od wyniku badania usg.
10:00 – 10:30

Analiza przypadków.

Techniki leczenia abdukcyjnego.

10:30 – 11:15Technika wykonywania badania USG (badanie noworodków na 2 stanowiskach).
11:15 – 12:30

Najczęstsze błędy.

Wymagania sprzętowe

12:30 – 13:30Obiad.
13:30 – 14:30Pomiary sonogramów – ćw. w grupach.
14:30 – 15:00Ultrasonografia na świecie i w Polsce.
15:00 –15.30Skrining – zalecenia.
15:30 – 16:00Test końcowy. Wręczenie certyfikatów.